Formulář - Krok 1 z 4

Přeskočili jste některé z povinných položek, prosím překontrolujte formulář.

Přihlašovací údaje

(jméno, přijmení)
(na tento e-mail bude zaslán aktivační odkaz)

Prosím vyplňte základní údaje

Může být ve formátech jpg, gif nebo png. Velikost loga bude automaticky upravena na šířku 150 px.

Adresa a kontakty

týká se pouze spolků

Bankovní spojení

+ Přidat
#
1
#
1

Statutární orgán/y

* + Přidat
#
1

Kontaktní osoba/y

* + Přidat
#
1
Info: Čísla vyplňujte bez mezer

Výnosy a jejich struktura

(pouze v % bez částky)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)

Náklady a jejich struktura

(pouze v % bez částky)
(pouze v % bez částky)

Další informace

Do kolonky vyplňte celkovou sumu tří nejvyšších příjmů v organizaci, a to včetně odvodů státu. Do celkové sumy příjmů započítejte i případné dohody o pracovní činnosti (DPČ), dohody o provedení práce (DPP) a částky, které organizaci zaměstnanec fakturoval jako OSVČ. Jde o to získat skutečnou sumu, kolik v součtu tyto tři osoby svým působením v organizaci vydělaly.
Vyplňte součet všech pracovních úvazků v organizaci, pokud jsou např. 2 osoby zaměstnány na 0,5 úvazku, vyplňte do políčka hodnotu 1. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP), převeďte počet odpracovaných hodin na úvazky a taktéž je započtěte.
Výroční zprávu přiložte nejlépe ve formátu PDF, maximální velikost souboru je 10 MB.

Výnosy a jejich struktura

(pouze v % bez částky)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)

Náklady a jejich struktura

(pouze v % bez částky)
(pouze v % bez částky)

Další informace

Do kolonky vyplňte celkovou sumu tří nejvyšších příjmů v organizaci, a to včetně odvodů státu. Do celkové sumy příjmů započítejte i případné dohody o pracovní činnosti (DPČ), dohody o provedení práce (DPP) a částky, které organizaci zaměstnanec fakturoval jako OSVČ. Jde o to získat skutečnou sumu, kolik v součtu tyto tři osoby svým působením v organizaci vydělaly.
Vyplňte součet všech pracovních úvazků v organizaci, pokud jsou např. 2 osoby zaměstnány na 0,5 úvazku, vyplňte do políčka hodnotu 1. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP), převeďte počet odpracovaných hodin na úvazky a taktéž je započtěte.
Výroční zprávu přiložte nejlépe ve formátu PDF, maximální velikost souboru je 10 MB.

Výnosy a jejich struktura

(pouze v % bez částky)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)
(pouze v %)

Náklady a jejich struktura

(pouze v % bez částky)
(pouze v % bez částky)

Další informace

Do kolonky vyplňte celkovou sumu tří nejvyšších příjmů v organizaci, a to včetně odvodů státu. Do celkové sumy příjmů započítejte i případné dohody o pracovní činnosti (DPČ), dohody o provedení práce (DPP) a částky, které organizaci zaměstnanec fakturoval jako OSVČ. Jde o to získat skutečnou sumu, kolik v součtu tyto tři osoby svým působením v organizaci vydělaly.
Vyplňte součet všech pracovních úvazků v organizaci, pokud jsou např. 2 osoby zaměstnány na 0,5 úvazku, vyplňte do políčka hodnotu 1. V případě dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP), převeďte počet odpracovaných hodin na úvazky a taktéž je započtěte.
Výroční zprávu přiložte nejlépe ve formátu PDF, maximální velikost souboru je 10 MB.